Nie spłacam pożyczki – co mnie czeka

22 luty 2018

Wielu z nas zdarzyło się zaciągnąć z różnych powodów pożyczkę w instytucji pozabankowej. Każdy kto zaciągał pożyczkę powinien być świadomy, że należy spłacać ją terminowo i dokładać wszelkich starań, aby tak było. Życie jednak nas zaskakuje i jeśli zdarzy się nieprzewidziana sytuacja przez którą nie wpłacimy raty lub rat w terminie powinniśmy być świadomi jakie działania podejmie instytucja pożyczkowa, aby odzyskać swoje pieniądze, a tym samym jakie konsekwencje poniesiemy w związku z nieterminowym regulowanie swojego zobowiązania.

Nie spłacam- czego mogę się spodziewać

Konsekwencje opóźnienia w spłacie pożyczki lub brak jej spłaty powinny być szczegółowo opisane w umowie pożyczkowej. Pierwszym krokiem w przypadku opóźnienia w spłacie pożyczki będzie naliczanie odsetek za opóźnienie liczone do dnia zapłaty od kwoty zaległości w spłacie należności głównej pożyczki, raty lub jej części. Wysokość odsetek za opóźnienie powinna być wskazana w umowie pożyczki. W przypadku nieterminowego regulowania zobowiązań pożyczkodawca rozpocznie wobec pożyczkobiorcy windykację przed sądową (polubowną)- są to rozmowy, negocjacje z dłużnikiem prowadzone za pomocą monitów, niekiedy też osobistych wizyt windykatora – zależy to od firmy pożyczkowej. Przekazywanie monitów tzn. wezwań do zapłaty może odbywać się drogą telefoniczną, elektroniczną lub też listową. Zazwyczaj pożyczkodawcy w pierwszym kroku wysyłają wiadomość sms lub e-mail do pożyczkobiorcy z przypomnieniem o zaległości w spłacie- jeśli ta forma nie poskutkuje, nie spotka się z żadną reakcją dłużnika wówczas pożyczkodawca będzie próbował skontaktować się z pożyczkobiorcą telefonicznie. Monit pisemny natomiast wysyłany jest w formie listu poleconego i może jednocześnie pełnić funkcję przedsądowego wezwania do zapłaty. Określa się w nim termin do zapłaty pod rygorem skierowania sprawy na drogę sądową. Trzeba pamiętać o tym, że zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim w przypadku opóźnienia w zapłacie dwóch pełnych rat, lub powstania zaległości przekraczających sumę dwóch pełnych rat, pożyczkodawca ma prawo rozwiązać za wypowiedzeniem umowę z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie takie może nastąpić po uprzednim wezwaniu pożyczkobiorcy do zapłaty zaległości w terminie nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania przed pożyczkobiorcą, pod rygorem wypowiedzenia umowy. Wszystkie formy monitów mogą być wykorzystywane w postępowaniu windykacyjnym i przedstawione przed sądem jako dowód. Jeśli polubowne próby porozumienia nie przyniosły efektów dochodzi do windykacji sądowej. Pożyczkobiorca w takim przypadku może być zobowiązany do zwrotu pożyczkodawcy kosztów procesu oraz kosztów postępowania egzekucyjnego. Sąd wydaje nakaz zapłaty (wyrok)- jeśli pomimo zasądzenia należność nie została uregulowana lub uregulowana tylko częściowo, po uprawomocnieniu się tytułu wykonawczego, następuje podjęcie egzekucji komorniczej. Komornik w ramach swoich działań dokonuje takich czynności jak: licytacja mienia ruchomego lub nieruchomości, szukanie ukrytego majątku dłużnika, nadzór egzekucji. Może zostać zajęty rachunek bankowy lub wynagrodzenie za pracę, emeryturę, rentę lub inny dochód. Windykacja może objąć zajęcie lub zlicytowanie przedmiotów które należą do dłużnika: samochodu, telefonu, sprzętu AGD, RTV i innych rzeczy, które maja jakąś wartość.

Lepiej spłacać

Konsekwencje nieterminowego regulowania należności jak i nie spłacania pożyczki w ogóle są bardzo dotkliwe. Poczynając od wpisania do rejestru dłużników, co uniemożliwia nam skorzystanie w przyszłości z innej pożyczki czy kredytu zarówno w firmie pozabankowej jak i w banku, po zajęcie mienia, konta bankowego, wynagrodzenia. Pamiętajmy, aby w przypadku pojawiających się problemów ze spłatą, w pierwszej kolejności skontaktować się z pożyczkodawcą i poinformować o swojej sytuacji – należy podjąć próbę porozumienia się z pożyczkodawcą i ustalenia korzystnego dla obu stron rozwiązania- dla pożyczkodawcy nasz brak spłat też jest niekorzystną sytuacją. Jeśli zatem spodziewamy się problemów, reagujmy od razu, nie bądźmy bierni, dajmy do zrozumienia pożyczkodawcy, że zależy nam na spłacie i tylko chwilowo mamy przejściowe problemy finansowe. Pożyczkodawca inaczej zareaguje i będzie skłonny pójść na kompromis jeśli zauważy nasze zainteresowanie zaistniałą sytuacją. Brak kontaktu lub unikanie go na pewno nie będzie działał na naszą korzyść.

Kalendarz

« Styczeń 2019 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31