Pożyczka, a przetwarzanie danych

06 listopad 2017

Wielu z nas korzysta z ofert firm pożyczkowych. Skłania nas do tego sytuacja życiowa, nieprzewidziane wydatki, czy po prostu chęć posmakowania przyjemności, na którą nie zawsze nas w danej chwili stać. Składając wniosek o pożyczkę, czy to przez internet, telefonicznie, czy za pośrednictwem pośrednika finansowego udostępniamy swoje dane. Czy takie udostępnianie jest bezpieczne oraz jakie dane, przez nas udostępnione, firma pożyczkowa może przetwarzać?

Aby otrzymać pożyczkę musisz dać się poznać

Wnioskując o pożyczkę wypełniasz formularz pożyczkowy, w którym zazwyczaj musisz podać swoje podstawowe dane osobowe, takie jak: imię, nazwisko, adres zameldowania oraz adres dokorespondencji, PESEL oraz nr dowodu osobistego, źródło i wysokość dochodów czy nr rachunku bankowego (jeśli zdecydujemy się na wypłatę pożyczki na konto). Powyższe dane umożliwiają firmom pożyczkowym zweryfikowanie naszej tożsamości oraz są niezbędne do weryfikacji naszej zdolności kredytowej. Dzięki przekazywanym danym firmy pożyczkowe podejmują decyzje komu pożyczkę przyznać i ewentualnie w jakiej wysokości, a komu nie. W przypadku decyzji pozytywnej na podane przez nas dane zostanie przygotowana umowa o pożyczkę, stąd tak ważne jest, aby podawane dane były jak najbardziej aktualne. Na podstawiedanych z dowodu osobistego (pesel, seria nr dowodu) weryfikowane są bazy zewnętrzne- BIK oraz biura informacji gospodarczych, dostarczając firmom pożyczkowym danych niezbędnych do oceny zdolności kredytowej. Jest to standardowa procedura, która jednak wymaga od potencjalnego Klienta przed złożeniem przez niego wniosku o pożyczkę, także wyrażenia odpowiednich zgód m. in. na przetwarzanie danych w tym zakresie.

W jaki sposób przetwarzane są moje dane?

Dane, które przekażemy do firmy pożyczkowej zostaną przetworzone i będzie to zgodne z ustawą o ochronie danych osobowych, która określa, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba której dane dotyczą jest jej stronąlub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą. Jeśli złożyliśmy wniosek o pożyczkę, okazaliśmy dowód czy też dokonaliśmy płatności weryfikacyjnej ze swojego rachunku, wyraziliśmy tym samym zgodę na przetwarzanie naszych danych przez firmę pożyczkowa. Na przetwarzanie danych w innych celach niż do zawarcia i realizacji umowy pożyczki wymagana jest już nasza pisemna zgoda m. in. w przypadku, gdy nasze dane maja być przekazane innym podmiotom, np. zajmującym się marketingiem.

Pamiętajmy, że istnieją przepisy, które pozwalają firmom pożyczkowym przetwarzać dane Klientów również po spłaceniu pożyczki lub gdy wniosek o pożyczkę zostanie odrzucony. Pożyczkodawca powinien w przypadku odmowy udzielenia pożyczki zaprzestać przetwarzania danych, które były niebiedne do udzielenia pożyczki, pozostałe informacje natomiast powinny zostać odpowiednio zabezpieczone i złożone w chronionej bazie danych. Podstawą takiego działania jest ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zobowiązująca m. in. instytucje świadczące usługi finansowe do przechowywania danych Klientów. Dotyczy to danych pozyskanych na podstawie weryfikacji tożsamości takich jak: imię i nazwisko, numer PESEL, seria i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania oraz adres korespondencyjny.

Zgadzając się na przetwarzanie danych w firmie pożyczkowej – pamiętajmy, że każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do dotyczących jej danych osobowych, do ich sprostowania, uzupełniania lub uaktualnienia, uzyskana informacji o sposobie udostępnienia, potencjalnych odbiorcach, zakresie i celu przetwarzania danych oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu.

Moje dane są chronione

Przepisy prawa nakładają na firmy pożyczkowe oraz ich pracowników obowiązek zachowania tajemnicy bankowej. Niezgodne z prawem jest przekazanie przez firmę pożyczkowa danych o naszym zobowiązaniu osobom postronnym czy nawet członkom najbliższej rodziny. Natomiast zdarza się, że firmy pożyczkowe w ramach swojej polityki organizacyjnej czy finansowej mogą przekazać dane o zobowiązaniu do innego podmiotu, który będzie zarządzał naszą wierzytelnością – o takim działaniu jesteśmy jednak informowani w umowie dlatego należy przeczytać dokładnie umowę, aby nie być zaskoczonym taką sytuacją.

Wszelkie dane osobowe, które udostępniamy firmie pożyczkowej oraz inne informacje nas dotyczące podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej. Każda firma pożyczkowa zobowiązana jest do należytej ochrony i zabezpieczenia danych, które pozyskała od Klienta.

Informacje, w jaki sposób zabezpieczone są nasze dane, w jaki sposób przetwarzane, jakie mamy w związku z ich przetwarzaniem prawa, można uzyskać kontaktując się z firmą pożyczkową lub zapoznając się z Polityka prywatności danej firmy. Dokument ten powinien być możliwy do pobrania ze strony firmy pożyczkowej podczas składania wniosku wraz z treścią zgód, których wymaga od nas firma pożyczkowa. Pamiętajmy, aby zapoznać się w pełną treściązgód obowiązujących w danej firmie pożyczkowej i mieć świadomość w jaki sposób będą używane nasze dane. Firma pożyczkowa może wykorzystać nasze dane jedynie w takim celu dojakiego ją umocowaliśmy. Jeśli składamy wniosek przez internet treść zgód na przetwarzanie danych dostępna będzie podczas składania wniosku o pożyczkę, jeśli wniosek składamy telefonicznie pracownik przeczyta nam treść tych zgód- odpowie też na nasze pytania jeśli będziemy mieć jakieś wątpliwości lub coś będzie dla nas niejasne. W przypadku wniosku składanego w biurze pośrednika kredytowego – pracownik biura ma obowiązek udostępnić namtreść zgód, na które się godziny, mamy prawo spokojnie się z nimi zapoznać, aby w pełni świadomie wyrazić na nie zgodę. Należy dodać również w tym przypadku, że biuro w którym składamy wniosek zazwyczaj zostało wcześniej zweryfikowane przez firmę pożyczkową, przez co traktowane jest jako podmiot zaufany, zostały tez podpisane na pewno odpowiednie umowy,które nakładają na pośrednika odpowiedzialność za bezpieczeństwo powierzonych mu danych osobowych, ich właściwe przetwarzanie, zabezpieczenie oraz postępowanie zgodnie z ogólnie przyjętą procedurą, która ma na celu zapewnienie m. in. odpowiedniej weryfikacji Klienta. Jeśli jednak podczas składania wniosku w biurze mamy wątpliwości, co do właściwego przetwarzaniaczy zabezpieczenia naszych danych możemy skontaktować się z firmą pożyczkową, która ze swojej strony dokona sprawdzenia prawidłowości funkcjonowania pośrednika, u którego złożyliśmy wniosek.

Podsumowując, firmy pożyczkowe działając zgodnie z prawem maja obowiązek zapewnić odpowiednią z przepisami ochronę danych pozyskanych od Klientów oraz przetwarzać dane w zakresie do jakiego umocowuje je Klient oraz prawo. Złamanie obowiązujących przepisów regulujących ochronę danych osobowych skutkuje sankcjami o charakterze karnym, administracyjnoprawnym, oraz cywilnoprawnym, względem przedsiębiorcy dlatego w jego interesie jest zapewnienie należytej ochrony oraz przetwarzania naszych danych.

Kalendarz

« Listopad 2018 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30