Rozwiąż problem z pożyczkodawcą bez sądu - pozasądowe rozstrzyganie sporów

17 styczeń 2018

Wraz z początkiem roku 2017 w życie weszły przepisy ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, które zachęcają konsumentów i przedsiębiorców do rozwiązywania wynikłych między nimi konfliktów za pomocą polubownych metod postępowania. Z tego rozwiązania można skorzystać jeśli konsument zareklamował towar lub usługę, a przedsiębiorca reklamacji nie uznał, przy czym istotną kwestią jest to, aby przedsiębiorca odmawiając uznania reklamacji nie zaznaczył, że nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego. Przedsiębiorca powinien poinformować konsumenta o dalszych drogach rozwiązania sporu, w przeciwnym razie zobowiązany będzie do jednej z metod polubownego załatwienia sporu lub arbitrażu, na który jednak obie strony muszą wyrazić zgodę.

Metody pozasądowego rozstrzygania sporów

Jedną z metod pozasądowego rozstrzygania sporów jest mediacja, w tym przypadku mediator, czyli bezstronna osoba pomaga nawiązać kontakt i stara się pomóc stronom w osiągnięciu kompromisu, wesprzeć je w komunikacji - strony natomiast same podejmują decyzje, czy zechcą zawrzeć kompromis czy nie.

Kolejną procedurą jest koncyliacja- koncyliator – również bezstronna osoba wysłuchuje stron, zapoznaje się z ich argumentami, a następnie formułuje propozycję załatwienia sporu. Również w tym przypadku strony decydują o zawarciu ugody na zaproponowanych warunkach.

Kolejną formą rozstrzygania sporów jest arbitraż- arbitrzy, wybierani są przez strony, dzięki czemu zazwyczaj pochodzą z grona przedstawicieli danej dziedziny, są specjalistami, co stanowi niewątpliwie zaletę. Arbitrzy po zapoznaniu się ze stanowiskiem stron podejmują ostateczną decyzję co do sposobu rozwiązania sporu. W związku z tym, że arbitraż narzuca stronom rozwiązanie, a orzeczenie sądu arbitrażowego ma moc prawną równą wyrokowi sądu państwowego i strony mają obowiązek dostosować się do niego- strony muszą zgodzić się na arbitraż.

Problemy z pożyczką, a polubowne sposoby załatwienia sporu

W czym mogą pomóc nam polubowne sposoby rozstrzygania sporu jeśli posiadamy pożyczkę pozabankową? Zdarza się, że popadamy w tarapaty finansowe- tracimy płynność w wyniku nieprzewidzianych wydatków, niespodziewanych sytuacji, wielokrotnie niezależnych od nas. Jeśli nie posiadamy żadnego zabezpieczenia finansowego, żadnych środków odłożonych na „czarną godzinę” istnieje ryzyko, że zaciągnięte dotychczas zobowiązania przestaniemy spłacać regularnie. Nie powinniśmy pozostać obojętni wobec takiej sytuacji, tylko dążyć do załagodzenia sprawy z pożyczkodawcą, który oczekuje od nas terminowej spłaty. Przede wszystkim skontaktujmy się wcześniej z pożyczkodawcą telefonicznie lub mailowo, aby poinformować go o naszych problemach. Powinniśmy sumiennie przygotować się do rozmowy, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że pożyczkodawca na co dzień spotyka się z wieloma sytuacjami, w których pożyczkobiorca informuje go, że nie będzie w stanie spłacić w terminie swojego zobowiązania. Ważne jest, abyśmy potrafili dobrze uzasadnić, udokumentować nasz problem i przedstawić konkretne argumenty, które będą świadczyły o tym, że sytuacja w której się znaleźliśmy jest zarówno dla nas, jak i dla pożyczkodawcy niekorzystna, jednak zależy nam na tym, aby nadal pożyczkę spłacać. Pożyczkodawca może, choć nie musi nam uwierzyć, jednak pierwszy krok który sami wykonamy informując o spodziewanym problemie rzuci bardziej przychylne światło na nasza osobę. Pokażemy pożyczkodawcy, że nie unikamy spłaty, jednak szukamy rozwiązania, które usatysfakcjonuje obie strony. Jeśli pożyczkodawca nie przychyli się do naszej prośby, zaproponowanych warunków, możemy skorzystać właśnie z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów. Wynajmując mediatora lub korzystając z koncyliacji, możemy przy pomocy profesjonalisty przedstawić swoje argumenty.

Co zrobić jeśli chcemy złożyć wniosek o pozasądowe rozstrzyganie sporów?

Ustawa nakłada na przedsiębiorców obowiązek poinformowania Klienta -jeśli przedsiębiorca/ firma pożyczkowa godzi się na pozasądowe rozstrzyganie sporów- o takiej możliwości. Informacja taka powinna być dostępna na stronie internetowej pożyczkodawcy oraz w ogólnych warunkach umów. Wskazana powinna być nazwa podmiotu do którego może się zwrócić klient by rozwiązać spór lub adres jego strony internetowej. Jeśli pożyczkodawca odrzuci naszą prośbę, reklamację- zawsze musi poinformować nas czy zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądowo czy też nie. Jeśli pożyczkodawca nie poinformował nas o tym czy wyraża zgodę czy nie na polubowne załatwienie sprawy oznacza to, że automatycznie zgadza się na rozwiązanie sporu poza sądem.

Rozpoczęcie postępowania następuje poprzez złożenie wniosku. Wniosek można pobrać ze strony podmiotów, które są uprawnione do prowadzenia postępowań (ich wykaz znajduje się w rejestrze dostępnym na stronie UOKIK), można również sporządzić taki wniosek samodzielnie. Wniosek powinien określać strony sporu, nasze żądanie oraz sposób postępowania: mediacja, koncyliacja lub arbitraż oraz podpis.

Zalety pozasądowego rozstrzygania sporów

Polubowne sposoby rozwiązania sporu są tańsze i dużo szybsze niż postępowanie sądowe. Umożliwiają wypracowanie kompromisowego stanowiska. Sprawa zostanie rozwiązana w ciągu 90 dni od momentu zebrania wszystkich informacji. Mamy również do wybory trzy tryby postępowania- żaden z nich nie jest nam narzucany- trzeba jednak pamiętać o tym, że do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konieczna jest zgoda obydwu stron sporu. Jeśli więc nie zgadzamy się ze stanowiskiem pożyczkodawcy, nasza reklamacja usługi, towaru spotkała się z decyzja negatywną przedsiębiorcy, możemy skorzystać z udogodnień, które oferuje nam prawo.

Kalendarz

« Luty 2020 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Współpracujemy z