Umowa pożyczki bez tajemnic

30 styczeń 2018

Decydując się na pożyczkę gotówkową podpisujemy umowę pożyczki. Zawiera ona wiele istotnych informacji, które pozwolą zrozumieć nam mechanizm spłaty pożyczki, opłat które będziemy musieli ponieść, czy praw jakie nam przysługują. Warto wiedzieć jakie informacje powinna zawierać umowa pożyczkowa oraz co oznaczają użyte w niej określenia. Wiedza ta ułatwi nam zrozumienie treści dokumentu, który przedstawia się nam do podpisu.

Co powinna zawierać umowa pożyczki

Kwestie umowy pożyczki reguluje kodeks cywilny. Zanim ją podpiszecie zwróćcie uwagę czy zawiera wszystkie istotne dla Was informacje. Zgodnie z wymogami formalnymi umowa pożyczki powinna wskazywać strony umowy oraz określać ich rolę – udzielającego oraz przyjmującego pożyczkę. Dane, które powinny znajdować się w umowie to: imię, nazwisko, adres klienta, dane firmy udzielającej pożyczkę, adres jej siedziby, dane ewidencyjne. Kolejnym ważnym elementem umowy jest data i miejsce zawarcia umowy oraz opis przedmiotu umowy, czyli określenie rodzaju pożyczki (gotówkowa, hipoteczna, lombardowa itd.), jej wysokości. Umowa powinna określać też czas jej obowiązywania oraz zasady i termin zwrotu pożyczki – czas w jakim należy pożyczkę spłacić, informacje czy pożyczka będzie spłacana w ratach czy jednorazowo. Określony powinien być również dzień spłaty - czyli dzień, w którym pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić pożyczkodawcy określoną w umowie pożyczki kwotę do spłaty, jak i sposób spłaty- przelewem na konto czy też osobiście.

Co jest dla nas niezwykle istotne i na co powinniśmy zwrócić uwagę? Przede wszystkim na koszt pożyczki – umowa musi jasno określać ile zapłacimy za pożyczenie pieniędzy. Szczegółowo powinny zostać określone opłaty naliczane w związku z pożyczką, czyli odsetki, prowizja, ewentualne ubezpieczenie, opłata przygotowawcza lub operacyjna itp. Umowa powinna informować o oprocentowaniu- należy pamiętać, że oprocentowanie nie może być wyższe niż dwukrotność odsetek ustawowych. Umowa powinna wskazywać także całkowitą kwotę pożyczki- czyli sumę wszystkich środków pieniężnych, nieobejmującą kredytowanych kosztów pożyczki, które pożyczkodawca udostępnia pożyczkobiorcy na podstawie umowy, całkowity koszt pożyczki – czyli wszelkie koszty jakie pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść w związku z umową pożyczki oraz kwotę do spłaty – kwotę jaką pożyczkobiorca winien wpłacić w dniu spłaty na rachunek pożyczkodawcy, stanowiąca całkowitą kwotę do zapłaty w przypadku pożyczki spłacanej jednorazowo lub ratę miesięczną, w przypadku pożyczki spłacanej w ratach miesięcznych. Umowa powinna wskazywać całkowita kwotę do zapłaty – czyli sumę całkowitego kosztu pożyczki oraz całkowitej kwoty pożyczki.

Pożyczkodawca powinien określić również czy pożyczka posiada jakąś formę zabezpieczenia. Niektórzy pożyczkodawcy określają, iż umowa pożyczki zawarta jest bez ustanowienia prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki. Jeśli jednak istnieje jakaś forma zabezpieczenie (np. weksel, poręczenie, ubezpieczenie) powinno to zostać opisane w umowie. Istotną kwestią jest możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki, dlatego umowa powinna o tym informować, jak również o konsekwencjach braku spłaty raty pożyczki w terminie- pożyczkodawca powinien wskazywać jakie odsetki zostaną naliczone oraz jaka jest opłata za każdy dzień zwłoki. Na umowie powinien znajdować się zapis, który informuje o warunkach odstąpienia od umowy – formie powiadomienia pożyczkodawcy o odstąpieniu, czasie na zwrot pożyczonych pieniędzy. Pamiętajcie, że przysługuje Wam 14 dni na odstąpienie od umowy pożyczki bez podania powodu, następnie w ciągu 30 dni od dna złożenia oświadczenia o odstąpieniu należy zwrócić całkowitą kwotę pożyczki, powiększoną o ewentualne odsetki ustawowe naliczone za okres w którym dysponowało się pożyczonymi pieniędzmi. Pożyczkodawca często również informuje o postępowaniu w przypadku nie spełnienia przez nas warunków umowy, czyli możliwości wypowiedzenia umowy. Wskazuje wówczas kiedy może rozwiązać podpisaną z nami umowę i jakie są tego konsekwencje. Z drugiej strony, jeśli pożyczkodawca nie spełnia warunków określonych w umowie, mamy prawo do reklamacji pożyczki. Pożyczkodawca określa w jakiej formie należy zgłaszać reklamacje, oraz w jakim trybie będą rozpatrywane. Dodatkowo do umowy pożyczkodawca powinien załączyć regulamin pożyczki oraz tabele opłat i prowizji, jak również wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Taki komplet dokumentów pozwoli nam uzyskać pełny obraz pożyczki którą zaciągamy.

Czytaj i pytaj

Otrzymując jakikolwiek dokument do podpisu, nie tylko dotyczący umowy o pożyczkę pamiętajmy, aby go przeczytać. Jeśli umowa którą otrzymałeś/łaś do podpisu- czy to dostarczona kurierem, czy też przedstawiona przez pośrednika kredytowego nie zawiera wszystkich interesujących Cię informacji lub zawiera kwestie, które są dla Ciebie niejasne- nie krępuj się i skontaktuj się z pożyczkodawcą celem uzyskania odpowiedzi na pytania, które Cię nurtują. Informacje zawarte w umowie powinny być dla Ciebie zrozumiałe i czytelne. Pamiętaj- składając podpis zgadzasz się na wszystkie zaproponowane w umowie warunki. Dzięki pełnej świadomości tego co podpisujesz nie będziesz w przyszłości niczym zaskoczony, będziesz mieć też jasność przysługujących Tobie praw, jak i obowiązków, które na Tobie ciążą.

Kalendarz

« Lipiec 2020 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Współpracujemy z